Upitnik za ponudu -KAPIJE | Upitnik za ponudu -OGRADE |


Molimo Vas popunite sva obavezna polja označena sa *

MODEL OGRADE

( u polje unesite oznaku kapije sa našeg sajta ili opis ograde kakvu želite)


DUŽINA OGRADE

(u polje unesite orijentacionu dužinu ograde)

MESTO MONTAŽE I IZGLED

( obeležite neke od ponuđenih odgovora)

  • Stepenišna ograda
  • Spoljna ograda
  • Terasa
  • Ravna ograda
  • Unutrašnja ograda
  • Radijusna ograda
DODATNI OPIS

( ukoliko želite unesite dodatni opis ograde)

>